HRVATSKA

 

Projekt COMPETE4SECAP nudi gradovima u Hrvatskoj niz mogućnosti kako poboljšati i proširiti vlastiti sustav gospodarenja energijom (EnMS). Sustavno gospodarenje energijom već postoji kao zakonska obaveza za sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj sa ciljem smanjenja finalne potrošnje energije i pripadajućih emisija na način da se uvodi organizacija i praćenje na višim razinama. Ovakav način upravljanja od strane potrošača energije koristi e-alate kako bi se što bolje pratila potrošnje energije u stvarnom vremenu i implementacija mjera energetske učinkovitosti koje su u domeni jedinica lokalne samouprave. Projekt C4S će također pomoći mobilizirati postojeće energetske timove na način uključivanja u europsko natjecanje koje će rezultirati u jačoj vidljivosti provedenih mjera energetske učinkovitosti.

 

Kako bi bili u skladu sa Europskim klimatskim ciljevima, projektni partner DOOR će pomoći gradskim EE timovima izraditi Akcijski plan za energetski i klimatski održiv razvitak (SECAP).

 

 

NEWSLETTER