HRVATSKA

 

Projekt COMPETE4SECAP nudi gradovima u Hrvatskoj niz mogućnosti kako poboljšati i proširiti vlastiti sustav gospodarenja energijom (EnMS). Sustavno gospodarenje energijom već postoji kao zakonska obaveza za sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj sa ciljem smanjenja finalne potrošnje energije i pripadajućih emisija na način da se uvodi organizacija i praćenje na višim razinama. Ovakav način upravljanja od strane potrošača energije koristi e-alate kako bi se što bolje pratila potrošnje energije u stvarnom vremenu i implementacija mjera energetske učinkovitosti koje su u domeni jedinica lokalne samouprave. Projekt C4S će također pomoći mobilizirati postojeće energetske timove na način uključivanja u europsko natjecanje koje će rezultirati u jačoj vidljivosti provedenih mjera energetske učinkovitosti.

 

Kako bi bili u skladu sa Europskim klimatskim ciljevima, projektni partner DOOR će pomoći gradskim EE timovima izraditi Akcijski plan za energetski i klimatski održiv razvitak (SECAP).

 

 

DOOR je udruga građana osnovana 2003. godine, čija je misija promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, prvenstveno na polju energetike. U ostvarenju svoje misije DOOR se zauzima za očuvanje čovjekova okoliša, postizanje socijalne pravde, demokratičnost i gospodarsku održivost. Vizija DOOR-a je društvo kompetentno na području održive energetike, u kojem javnost sudjeluje u donošenju, praćenju i evaluaciji javnih politika, a energetika predstavlja polugu socio-ekonomskog razvoja i smanjenja siromaštva.

 

 

RIJEKA

Rijeka je administrativno i kulturno središte Primorsko-goranske županije i treći grad po veličini po broju stanovnika u Hrvatskoj. Grad je usvojio SEAP 2010. godine i od tada slovi kao model dobre prakse energetske obnove javnih i stambenih zgrada u Hrvatskoj. Bolja primjena Sustavnog gospodarenja energijom pomoći će gradu da u potpunosti iskoristi potencijale uštede energije.

 

 

OSIJEK

Grad Osijek je četvrti po veličini grad po broju stanovnika u Hrvatskoj. Gradsko vijeće usvojilo je SEAP 2013. i od tada je dugoročna vizija smanjenje emisija CO2 do 2020. za 23%. Grad je sudjelovao u mnogim energetskim EU projektima, a trenutno je aktivan u projektu IMPULSE koji ima za cilj brže provođenje SEAPa i poboljšanje kapaciteta za sustavno gospodarenje energijom. Compete4Secap omogućiti će novi pristup sustavnom gospodarenju energijom uključujući adaptaciju na klimatske promjene kroz SECAP.

VELIKA GORICA

Grad Velika Gorica smješten je 16 km južno od glavnog grada Zagreba. Velika Gorica je najveće naselje u Turopolju, poznato po poljoprivredi i šumama. Zgradarstvo na području grada je odgovorno za najveći dio emisija CO2, stoga će natjecanje i poboljšanje sustavnog gospodarenja energijom kao cilj projekta pomoći Gradu u postizanju ciljeva smanjenja emisija i troškova.

ZADAR

Grad Zadar smješten je na Srednjem Jadranu, turističko je središte sa više od 200 sunčanih sati godišnje. Dugoročna vizija ZAdra je održivi razvoj i zaštita okoliša, postizanje 20-20-20 ciljeva kao i podizanje svijesti građana. Gradska uprava zainteresirana je za razvoj SECAP-a i uvođenje sustava gospodarenja energijom prema ISO 50001 normi, što su ciljevi Compete4Secap projekta.

NEWSLETTER