HRVATSKA

 

Projekt COMPETE4SECAP nudi gradovima u Hrvatskoj niz mogućnosti kako poboljšati i proširiti vlastiti sustav gospodarenja energijom (EnMS). Sustavno gospodarenje energijom već postoji kao zakonska obaveza za sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj sa ciljem smanjenja finalne potrošnje energije i pripadajućih emisija na način da se uvodi organizacija i praćenje na višim razinama. Ovakav način upravljanja od strane potrošača energije koristi e-alate kako bi se što bolje pratila potrošnje energije u stvarnom vremenu i implementacija mjera energetske učinkovitosti koje su u domeni jedinica lokalne samouprave. Projekt C4S će također pomoći mobilizirati postojeće energetske timove na način uključivanja u europsko natjecanje koje će rezultirati u jačoj vidljivosti provedenih mjera energetske učinkovitosti.

 

Kako bi bili u skladu sa Europskim klimatskim ciljevima, projektni partner DOOR će pomoći gradskim EE timovima izraditi Akcijski plan za energetski i klimatski održiv razvitak (SECAP).

 

 

DOOR je udruga građana osnovana 2003. godine, čija je misija promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, prvenstveno na polju energetike. U ostvarenju svoje misije DOOR se zauzima za očuvanje čovjekova okoliša, postizanje socijalne pravde, demokratičnost i gospodarsku održivost. Vizija DOOR-a je društvo kompetentno na području održive energetike, u kojem javnost sudjeluje u donošenju, praćenju i evaluaciji javnih politika, a energetika predstavlja polugu socio-ekonomskog razvoja i smanjenja siromaštva.

 

 

OSIJEK

Grad Osijek je četvrti po veličini grad po broju stanovnika u Hrvatskoj. Gradsko vijeće usvojilo je SEAP 2013. i od tada je dugoročna vizija smanjenje emisija CO2 do 2020. za 23%. Grad je sudjelovao u mnogim energetskim EU projektima, a trenutno je aktivan u projektu IMPULSE koji ima za cilj brže provođenje SEAPa i poboljšanje kapaciteta za sustavno gospodarenje energijom. Compete4Secap omogućiti će novi pristup sustavnom gospodarenju energijom uključujući adaptaciju na klimatske promjene kroz SECAP.

RIJEKA

Rijeka je administrativno i kulturno središte Primorsko-goranske županije i treći grad po veličini po broju stanovnika u Hrvatskoj. Grad je usvojio SEAP 2010. godine i od tada slovi kao model dobre prakse energetske obnove javnih i stambenih zgrada u Hrvatskoj. Bolja primjena Sustavnog gospodarenja energijom pomoći će gradu da u potpunosti iskoristi potencijale uštede energije.

 

 

VELIKA GORICA

Grad Velika Gorica smješten je 16 km južno od glavnog grada Zagreba. Velika Gorica je najveće naselje u Turopolju, poznato po poljoprivredi i šumama. Zgradarstvo na području grada je odgovorno za najveći dio emisija CO2, stoga će natjecanje i poboljšanje sustavnog gospodarenja energijom kao cilj projekta pomoći Gradu u postizanju ciljeva smanjenja emisija i troškova.

ZADAR

Grad Zadar smješten je na Srednjem Jadranu, turističko je središte sa više od 200 sunčanih sati godišnje. Dugoročna vizija ZAdra je održivi razvoj i zaštita okoliša, postizanje 20-20-20 ciljeva kao i podizanje svijesti građana. Gradska uprava zainteresirana je za razvoj SECAP-a i uvođenje sustava gospodarenja energijom prema ISO 50001 normi, što su ciljevi Compete4Secap projekta.

NEWSLETTER