Κύπρος

Πάνω από 6500 ευρωπαϊκές τοπικές αρχές έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, μεταξύ των οποίων και 23 δήμοι από την Κύπρο που έχουν κοινό όραμα: να απαλλάξουν τις πόλεις τους από τις εκπομπές άνθρακα και να τις καταστήσουν ευπροσάρμοστες, παρέχοντας στους πολίτες πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Με την υποστήριξη του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, οι δήμοι αυτοί έχουν αναπτύξει τοπικά Σχέδια Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 600.000 τόνους (μείωση >25%) μέχρι το 2020. Οι νέοι υπογράφοντες του συμφώνου δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 40 έως το 2030 και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ένα από τα κύρια εμπόδια μεταξύ των κυπριακών δήμων είναι οι περιορισμένες γνώσεις και ικανότητες για την επιτυχή υλοποίηση έργων αειφόρου ενέργειας. Το έργο C4S στοχεύει στην κινητοποίηση αυτών των ΣΔΒΕ και στην ενίσχυση της ικανότητας τεσσάρων τοπικών αρχών με την εφαρμογή ενεργειακών διαγωνισμών και του προτύπου ISO 50001 στα κτίρια και τις δραστηριότητες των δήμων.

 

Αυτές οι δύο κύριες δράσεις θα βοηθήσουν σημαντικά τις τοπικές αρχές να κατανοήσουν τα δικά τους ενεργειακά προβλήματα και να παρέχουν βιώσιμες λύσεις. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν μέσω του έργου C4S θα αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία για ενεργειακή μετάβαση στο έδαφος των εμπλεκόμενων δήμων, καθώς και σε ολόκληρο το νήσι.

NEWSLETTER