LATVIA

Vairākas Latvijas pašvaldības līdz šim ir izstrādājušas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānus (IERP) arī tās pašvaldības, kas pievienojušās C4S projektam. Tomēr šo gadu laikā tās ir saskarušās ar dažādiem organizatoriskajiem, darbinieku motivācijas, zināšanu trūkuma un finansiālo resursu ierobežotas pieejamības izaicinājumiem, kas kavējuši IERP ietverto energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu pasākumu īstenošanu dzīvē. Tādēļ mēs ceram, ka projekta C4S plānotās aktivitātes kā sacensības un pieredzes apmaiņa (mācīšanās vienām no otra) palīdzēs pašvaldībām rast nepieciešamo motivāciju un zināšanas, kā arī piesaistīt finansiālos resursus, lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus sistemātiski.

 

Tas tiks nodrošināts, izstrādājot un ieviešot energopārvaldības sistēmu (EPS) atbilstoši ISO 50001 standartam un organizējot enerģijas taupīšanas sacensības pašvaldības ēku darbiniekiem, kā arī papildinot ar klimata mērķiem uz 2030.gadu esošos IERP. Šīs pašvaldības kalpos kā labs piemērs pārējām Latvijas pašvaldībām un veicināts klimata un energoefektivitātes mērķu sasniegšanu arī nacionālā līmenī.

NEWSLETTER