Magyarország

A COMPETE4SECAP – Fenntartható Fenntartó c. projekt nyolc EU-s tagállam (Magyarország mellett Franciaország, Horvátország, Lettország, Olaszország, Németország, Spanyolország és Svédország) 32 olyan önkormányzatával működik együtt, amelyek már csatlakoztak a Polgármesterek Szövetségéhez és rendelkeznek Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP) vagy Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel (SECAP). A projekt a résztvevő önkormányzatok számára segítséget nyújt az akciótervek gyakorlati kibontására, a SEAP-ok klímaakciótervvel való kiegészítésében, valamint a közszféra dolgozóinak energiatudatosabbá tételében – viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával munkahelyi energiafelhasználásuk csökkentésében.

 

A projekt főbb elemei:

•a már korábban kidolgozott Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) kiegészítése a klímaakciótervvel (SECAP kialakítása);

•Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2012) kialakítása és tanúsítatása;

•energiamegtakarítási verseny a résztvevő önkormányzati dolgozók számára számos nyereménnyel.

 

Magyarországon négy önkormányzat kötelezte el magát amellett, hogy fenntartható energia akcióterveik (SEAP) gyakorlatba ültetéséhez úttörő módon energia irányítási rendszert vezetnek be. Ezzel, illetve a projekt más tevékenységeiben - különösen a versenyben - való aktív résztvételükkel előremutató példát tudnak mutatni más önkormányzatok számára. Szerepvállalásukkal azt bizonyítják, hogy az országban oly gyakori pénzügyi, szervezeti és egyéb akadályok ellenére is eredményesen tudnak hozzájárulni mind a nemzeti, mind pedig az EU-s energiahatékonysági és fenntarthatósági célok teljesítéséhez, szem előtt tartva a közösségeik jövő generációi iránti felelősséget is.

NEWSLETTER