Κύπρος

Πάνω από 6500 ευρωπαϊκές τοπικές αρχές έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, μεταξύ των οποίων και 23 δήμοι από την Κύπρο που έχουν κοινό όραμα: να απαλλάξουν τις πόλεις τους από τις εκπομπές άνθρακα και να τις καταστήσουν ευπροσάρμοστες, παρέχοντας στους πολίτες πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Με την υποστήριξη του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, οι δήμοι αυτοί έχουν αναπτύξει τοπικά Σχέδια Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 600.000 τόνους (μείωση >25%) μέχρι το 2020. Οι νέοι υπογράφοντες του συμφώνου δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 40 έως το 2030 και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ένα από τα κύρια εμπόδια μεταξύ των κυπριακών δήμων είναι οι περιορισμένες γνώσεις και ικανότητες για την επιτυχή υλοποίηση έργων αειφόρου ενέργειας. Το έργο C4S στοχεύει στην κινητοποίηση αυτών των ΣΔΒΕ και στην ενίσχυση της ικανότητας τεσσάρων τοπικών αρχών με την εφαρμογή ενεργειακών διαγωνισμών και του προτύπου ISO 50001 στα κτίρια και τις δραστηριότητες των δήμων.

 

Αυτές οι δύο κύριες δράσεις θα βοηθήσουν σημαντικά τις τοπικές αρχές να κατανοήσουν τα δικά τους ενεργειακά προβλήματα και να παρέχουν βιώσιμες λύσεις. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν μέσω του έργου C4S θα αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία για ενεργειακή μετάβαση στο έδαφος των εμπλεκόμενων δήμων, καθώς και σε ολόκληρο το νήσι.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009. Η σύσταση και η λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, για τρία χρόνια. Το Ενεργειακό Γραφείο έχει καταστεί σημείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας ταυτόχρονα εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, στην έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ενισχύει το ρόλο των τοπικών αρχών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

C4S ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΆΓΙΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ

Ο δήμος Αγίου Αθανασίου εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια από το 2011. Έχει υπογράψει την δήλωση υποστήριξης στο έργο C4S και συμμετέχει στους ενεργειακούς διαγωνισμούς με τρία κτίρια: το Δημοτικό Μέγαρο, την Παιγνιοθήκη και το εργαστήριο μεταλλικών κατασκευών.  

ΛΑΚΑΤΆΜΙΑ

Ο δήμος Λακατάμιας εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια από το 2013. Μέσα από την συμμετοχή του στο έργο C4S ο δήμος ευελπιστεί να αναπτύξει ένα ισχυρό Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας.

 

 

ΑΡΑΔΊΠΠΟΥ

Ο δήμος Αραδίππου είναι ακόμα μια τοπική αρχή της Κύπρου που συμμετέχει στο έργο C4S. Ο Δήμος Αραδίππου στοχεύει μέσα από το έργο να αναβαθμίσει το SEAP του σε SECAP και να πιστοποιηθεί με το ISO 50001.

 

 

ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

Ο Δήμος Στροβόλου εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια από το 2011 και βρίσκεται στη διαδικασία αναβάθμισης του σε Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα. Συμμετέχει στο έργο με τρία κτίρια.

Πόροι

Οδηγός για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EnMS) για τους Δήμους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001

Ο οδηγός αυτός προορίζεται για όλους τους Δήμους που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή της τυποποιημένης διαχείρισης ενέργειας ISO 50001. Η χρήση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (EnMS) επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας των οργανισμών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών. Το διεθνές πρότυπο ISO 50001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την εισαγωγή και τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Το COMPETE4SECAP διεξάγει διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας για τις Τοπικές Αρχές και τους εργαζομένους τους μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2019. Γιατί? Επειδή ο δημόσιος τομέας έχει ένα υποδειγματικό ρόλο στην ενεργειακή απόδοση, καθώς και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα λαμβάνουν μέτρα για την κλιματική αλλαγή και προωθούν την ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά στα κτίριά τους. Μπορείτε να ελέγξετε το εγχειρίδιο Διαγωνισμού Εξοικονόμησης Ενέργειας που περιέχει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών των γραφειακών κτιρίων και συμβουλές για τις ομάδες ενέργειας οι οποίες συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σχετικά με το πώς μπορούν να βοηθηθούν, να οργανωθούν και να παρακινήσουν τους χρήστες των κτιρίων για μια πιο ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΦΥΛΛΆΔΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

NEWSLETTER ARCHIVE