Magyarország

A COMPETE4SECAP – Fenntartható Fenntartó c. projekt nyolc EU-s tagállam (Magyarország mellett Franciaország, Horvátország, Lettország, Olaszország, Németország, Spanyolország és Svédország) 32 olyan önkormányzatával működik együtt, amelyek már csatlakoztak a Polgármesterek Szövetségéhez és rendelkeznek Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP) vagy Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel (SECAP). A projekt a résztvevő önkormányzatok számára segítséget nyújt az akciótervek gyakorlati kibontására, a SEAP-ok klímaakciótervvel való kiegészítésében, valamint a közszféra dolgozóinak energiatudatosabbá tételében – viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával munkahelyi energiafelhasználásuk csökkentésében.

 

A projekt főbb elemei:

•a már korábban kidolgozott Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) kiegészítése a klímaakciótervvel (SECAP kialakítása);

•Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2012) kialakítása és tanúsítatása;

•energiamegtakarítási verseny a résztvevő önkormányzati dolgozók számára számos nyereménnyel.

 

Magyarországon négy önkormányzat kötelezte el magát amellett, hogy fenntartható energia akcióterveik (SEAP) gyakorlatba ültetéséhez úttörő módon energia irányítási rendszert vezetnek be. Ezzel, illetve a projekt más tevékenységeiben - különösen a versenyben - való aktív résztvételükkel előremutató példát tudnak mutatni más önkormányzatok számára. Szerepvállalásukkal azt bizonyítják, hogy az országban oly gyakori pénzügyi, szervezeti és egyéb akadályok ellenére is eredményesen tudnak hozzájárulni mind a nemzeti, mind pedig az EU-s energiahatékonysági és fenntarthatósági célok teljesítéséhez, szem előtt tartva a közösségeik jövő generációi iránti felelősséget is.

NEMZETI PARTNER

A GreenDependent Intézet (GDI) egy nonprofit kutató és tanácsadó szervezet, melynek egyik fő célkitűzése, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a kutatás és a gyakorlat között a kutatási eredmények mielőbbi elterjesztése, megvitatása és gyakorlatba ültetése végett. Az Intézetnek szoros kapcsolatot és jól megalapozott együttműködést alakított ki a helyi közösségekkel, kutatói hálózatokkal, a közszférával és a magán szektorral is. A GDI-nek az elmúlt években nagyon jó munkakapcsolata van az önkormányzatokkal és önkormányzati egyesülésekkel, az Intézet aktív támogató tagja a Klímabarát Települések Szövetségének, mely a nemzetközi Polgármesterek Szövetségének magyar képviselője.

 

 

FENNTARTHATÓ FENNTARTÓ (C4S) VÁROSOK MAGYARORSZÁGON

BUDAÖRS

Az éghajlatvédelem és a település fenntartható fejlődés melletti elköteleződésének jegyében Budaörs önkormányzata igyekszik klímatudatos, felelős döntéseket hozni az energiagazdálkodás terén is. Az együttműködés és a projekt tevékenységei révén további lehetőségek nyílnak arra, hogy az önkormányzat település-szinten tehessen a klímaváltozás megelőzéséért, megfelelő válaszokat adhasson a klímaváltozás okozta kihívásokra, jó példák tudjon bemutatni és átadni a budaörsiek számára, a kidolgozott SECAP pedig lehetővé teszi újabb nemzetközi pályázatokban való részvételét, további források mozgósítását a fenti célok megvalósításához.

KAPOSVÁR

Kaposvár elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés mellett. Az önkormányzat szeretné, ha a közigazgatásban dolgozók is minta értékűen tennék munkájukat a fenntartható gazdálkodás jegyében, példát mutatva ezzel a többi cégnek, lakosságnak. Ehhez azonban további szemléletformálásra és bizonyos szabályok meghozatalára van szükség – a projekt ebben nyújt hathatós segítséget.

PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE

Budapest Főváros XVIII. kerülete az eddigiekben is sokat tett a fenntarthatóságért, folyamatosak fejlesztései a megújuló energia használat, az erőforrás-hatékonyság, a fenntartható településgazdálkodás terén is. A Compete4SECAP projektben való részvétel jó lehetőséget kínál arra, hogy a SECAP kialakításával és bevezetésével egyidejűleg, azzal összhangban valósuljon meg az önkormányzati vagyon egységes energiamenedzsmentje, az önkormányzat munkatársainak pedig fejlődjön környezettudatossága.

ÚJPEST

Újpest Önkormányzata minden lehetséges eszközzel igyekszik hirdetni a környezetvédelem fontosságát és példamutató magatartás mellett, kiemelt figyelmet fordít az energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformálásra. A COMPETE4SECAP projekt ezen törekvések hatékony megvalósításában nyújt professzionális segítséget.

LETÖLTHETŐ ANYAGOK

Energia megtakarítási verseny kézikönyv

A Fenntartható Fenntartó – COMPETE4SECAP projekt keretében 2019-ben közel száz önkormányzati épület vesz részt energiatakarékossági versenyben. A versenyt minden épületben egy-egy munkahelyi energiaközösség koordinálja a saját maga akcióterve alapján. Céljuk minden esetben ugyanaz: minél nagyobb mértékben motiválni munkatársaikat energiafogyasztási szokásaik megváltoztatásában. A kézikönyv az ő felkészítésükhöz készült, de hasznos segédlet lehet minden munkahelyi fenntarthatósági kezdeményezés számára.

SEAP-ból SECAP: Rövid útmutató az integrált klíma-cselekvéshez

A hiánypótló útmutató azon városok és régiók számára készült, amelyek szeretnék a már kidolgozott fenntartható energia akciótervüket (SEAP) fenntartható energia- és klímaakciótervvé (SECAP) bővíteni. Rövidebb lélegzetű, könnyen áttekinthető formában ad tájékoztatást arról, hogyan integrálhatóak az alkalmazkodási és hatásmérséklési intézkedések a fenntartható energia- és klíma akciótervek tervezési folyamatában.

 

 

FINANSZÍROZÁSI LEHETÖSÉGEK

HAVI TIPPEK

HÍREK ÉS ESEMÉNYEK

NEWSLETTER ARCHIVE